Yuran sonra eve dönmenin mululuğubaşka oluyor çizimlerime ekrar başladm .Yarm kalan animelerimi izliyorum . Ailem yanımda muluyum.